Docentenopleiding

Je hebt de Basisopleiding gevolgd en je wilt je verder ontwikkelen en ervaring opdoen over de diepe achtergronden van de heilige Yoga wetenschap.
De theorie en praktijk van de opleiding is zo opgezet dat je diepgaand inzicht krijgt in je eigen wezen. Met als gevolg dat je beter zicht krijgt op de innerlijke houding achter en in ieder gevoel, gedachte, gesprek, gedrag en gebeurtenis.
In deze opleiding ligt de nadruk op Raja Yoga. Het vormt het voortgezette onderwijs in de Raja Yoga. Hier hanteren we de uitspraak van de Hatha Yoga Pradipika, de bijbel van Hatha Yoga: "Iemand kan geen perfectie in Raja Yoga verkrijgen zonder Hatha Yoga, noch perfectie in Hatha Yoga zonder Raja Yoga". Je begrijpt dat in deze opleiding nog een groot deel Hatha Yoga voorkomt. De kwaliteit van deze opleiding is van hoog en diepgaand niveau.

Toelatingseis

De Basisopleiding of een gelijkwaardige Basisopleiding.

Lesschema

120 lessen van 3 uur, verspreid over drie jaar. De schoolvakanties zijn te vinden onder Informatie.
Een les bestaat uit:

 • drie kwartier: fysieke houdingen (Asana’s);
 • een half uur: energiebeheersing oefening (Pranayama) en energiezegel (Mudra);
 • drie kwartier: concentratie (Dharana), meditatie (Dhyana) of een contemplatieoefening (Samadhi);
 • een uur: lezing over een theoretisch onderwerp met praktische voorbeelden en discussiemogelijkheid.

De te behandelen onderwerpen

Behalve een herhaling en een verdieping van de onderwerpen van de Beginner opleiding:
 • Subtiele anatomie (Atma Vidya):
  • Grof lichaam (Sthula Sharira), Subtiel lichaam (Sukshma Sharira) en Oorzakelijk lichaam (Karana Sharira) en verschillende onhulsels in deze drie lichamen:
  • Innerlijk orgaan (Anthakarana) en delen: Verstand (Manas), Intellect (Buddhi), Ego (Ahamkara), Geheugen (Citta) en de verschillende energiewervelingen (Vritti's)
  • Communicatie met Brahman (Brahmarandra)
  • Controle over zintuigen (Jnanendriya's), motoriek (Karmendriya's), grove elementen (Bhuta's) en subtiele elementen (Tanmatra's)
 • Realisatie van het Zelf (Atman), de indrukken (Samskara's), het onderscheidingsvermogen (Viveka Khyati), de essentiële aard (Svarupa Sthiti), en de dood en de wedergeboorte (Samsara)
 • Hatha Yoga Pradipika van Svatmarama
 • Yoga Sutra's van Patanjali

Doelstelling

Het doel van de voortgezette opleiding is je vaardigheid en bekwaamheid bij te brengen op een geldige, oeroude, traditionele manier, zodat je een echte yogi(ni) wordt. Jij bent een - goed onderlegd en praktisch vaardig - voorbeeld in het uitleggen van de yoga uitgangspunten en het toepassen ervan in de maatschappij: Thuis en op het werk, overal in alle omstandigheden vanuit een innerlijke vredige houding.

Erkenning

Je vraagt een diepgaand persoonlijk gesprek aan na de Voortgezette opleiding. Uiteraard doe je dit pas wanneer je meent voldoende de stof te hebben verwerkt. Erkenning en toetsing van de kwaliteit van de kennis gebeurt dan volgens traditie: een echte Yogi(ni) is herkenbaar aan zijn/haar kennis van de Mudra's of energiezegels.

Kosten

Het lesgeld van 3 uur is Euro 33,00. Er zijn in totaal 40 lessen in een schooljaar: het jaar lesgeld is Euro 1320,-. De opleiding duurt 3 jaar, totaal lesgeld is Euro 3.960,- , exclusief de lesboeken.
Bij inschrijving stort je het lesgeld van de eerste termijn van vier weken (Euro 132,- ) voor de eerste les. De rest van het lesgeld stort je in 9 maandelijkse termijnen van Euro 132,- telkens vóór de aanvang van de maand. De wijze van betaling van het lesgeld is te vinden onder Betalingswijze, onder vermelding van DO (Docentenopleiding), lesmaand en je naam.

Lesboeken

Behalve de literatuur van de Beginner opleiding ook:
 • WETENSCHAP VAN DE ZIEL (Sarasvati), Verkrijgbaar in de boekhandel, Uitgeverij: Ankh-Hermes, Deventer; Een PDF versie is te downloaden op de website van Het Raja Yoga Instituut.
 • YOGA SUTRA’S (Patanjali), Verkrijgbaar in de boekhandel, volgens I. Taimni, uitgeverij: Theosofische vereniging. Een PDF versie is te downloaden op de website van Het Raja Yoga Instituut.

Previous page: Basisopleiding
Volgende pagina: Meestersopleiding