Voor- en nadelen

Yoga heeft voordelen op persoonlijke, maatschappelijke en geestelijke niveau.

De persoonlijke voordelen vormen een basis om ook de maatschappelijke voordelen te plukken door bewust, alert en energiek aanwezig te zijn en met aandacht samen te leven en werken. Deze beide voordelen gaan over in en worden omvat door de geestelijke voordelen om wijs en heilig te handelen voor de gezondheid, geluk en groei van de mensheid, maatschappij en milieu.

De persoonlijke voordelen

De voordelen op fysiek gebied: je wordt soepeler, energieker en krachtiger, je wordt minder snel ziek en als je ziek wordt ben je sneller beter, je bent rustig en ontspannen, slaapt beter, en in het algemeen heb je een beter gezondheid dankzij het beoefenen van spieren, botten, endocriene klieren, en organen van alle systemen zoals die van vertering, bloedsomloop, zenuw, lymfe, ademhaling en voortplanting.

Je bent bewust open en eerlijk bezig met de verschillende opdrachten in het leven, zowel zakelijk als privé, waarin je je zelfstandig en onafhankelijk aanwezig en werkzaam in bent.

In de loop van de tijd heeft het bewuste en systematische beoefenen van yoga zelfs een opmerkelijk effect op mentaal niveau in het dagelijks leven: een verhoogde concentratie en creativiteit en vooral een vredig instelling door het herkennen en loslaten van gedachten die pijn veroorzaken.

Door regelmatige en standvastige beoefening, heeft yoga zelfs verrassend effect op het emotionele vlak: Je kan beter omgaan met je emoties, je bent minder bang tegenover negatieve situaties op het werk, straat en thuis door een betere controle van je persoonlijke, gewoonlijke reacties. Met als gevolg dat stress in je leven en met de mensen om je heen vermindert. Er ontstaat een gevoel van zelfvertrouwen, respect, en medeleven naar jezelf en anderen. 

De maatschappelijke voordelen

De voordelen van Yoga voor de maatschappij zijn veelzijdig:

  • Door het begrip en toepassing van morele uitgangspunten van yoga gedragen mensen zich geweldloos, waarachtig en eerlijk waardoor minder kans op criminaliteit, afname van (zinloos) geweld op straat en scholen, en dalen van bevoordelen van eigen bestuurders, medewerker en portemonnee. Minder voorkomen van ongewenste intimiteiten op het werk en thuis.
  • Je wordt je bewuster van je gedrag en dat van de ander, en de invloed van gedragingen op elkaar. Minder egoïsme en hebzucht in alle rangen, standen, en leeftijden. Minder een houding van gaan voor meer, groter, en mooier door hebzucht en trots.
  • Door het rustig, zonder pijn en steeds langer uitvoeren van de oefeningen neemt de kracht, slankheid, soepelheid en standvastigheid van het lichaam toe wat een oplossing is in de strijd tegen het hoge ziekteverzuim.
  • Door de betere concentratie stijgt de productiviteit op school, wetenschap, bedrijf en overheid in combinatie met het fysiek, vitaal, emotioneel en mentaal evenwicht verminderen de reusachtige kosten voor gezondheidszorg.
  • Door de verbetering van de gezondheid en de verlenging van de levensduur kunnen de mensen ook langer productief zijn. Dat zou de oplossing kunnen zijn voor de vergrijzing en het komende gigantisch zorg- en pensioenkosten.
  • Door de vredige instelling in de geest van mensen biedt het ons een gelukkige en bewuste houding naar je zelf en anderen.

Geestelijke voordelen

Het hoogste voordeel is het vergroten van het welzijn van het geestelijke leven van de mensheid, naast dat van het persoonlijk leven dat zich uit in een gelukkig en gezond gevoel en lichaam.

De voordelen zijn zo veel omvattend dat je ze niet allemaal kan benoemen maar eentje die de rode draad is hierin: vanuit een geestelijke houding actieve energie harmoni(s)eren waardoor innerlijk kracht, ontspanning en rust zich hersteld en beklijft op eigen wijze en tempo.

Yoga heeft een zodanige invloed op ons spiritueel leven door het verruimen van ons bewustzijn en het schenken van een gevoel van een zijn met al en allen wat ons omgeeft.

Vanuit en in Eenheid en Eenvoud is er alleen vrede, vreugde en vertrouwen waarin plaats is voor verlichting, vergeving en verzoening met goedgeefsheid, geluk en gezondheid .

Door de goede gezondheid blijf je jong zo lang als je wilt. Hierdoor heb je alle tijd om te oefenen om Zelfrealisatie, Verlichting en Bevrijding nog in dit leven te bereiken.

Door de verschillende niveaus van Verlichting te bereiken is het mogelijk om paranormale vermogens te verkrijgen waardoor de mogelijkheid om mensen te genezen zal ontstaan als bijkomstigheid van een uitgebalanceerde energiehuishouding.

Door de geestelijke kern van spirituele mens te ontplooien komen als bijkomstigheid de maatschappelijke en persoonlijke voordelen naar voren. 

Noot: Nadelen van yoga

Als wij meegeven dat er iets positiefs is dan is er ook iets negatief want dat trekt elkaar aan.

Positief en negatief hoort bij elkaar. Om tot een neutraal geheel te komen en daarin te zijn. Natuurlijk kan je zeggen, alles is goed. Dat is het ook. Doch mens eigen is negatief ingesteld op problemen, zorgen, en indrukken, daarom gaan wij uit van het goede in de mens.

Door veranderingen die optreden kan je leven een andere wending krijgen. Je ontvangt een ander gaan en staan in het leven. Dat is soms wennen. Zowel voor jezelf als de omgeving. Namelijk niets is meer wat het was, alles is is is, en zal zijn zoals het is.


Previous page: Energieoefeningen
Volgende pagina: Informatie