Praktische wenken bij les

 • Je neemt pen, papier, makkelijke kleding en een glimlach mee.
 • Laat het liefst apparaten en sieraden thuis en make-up achterwege. Ze kunnen energetisch storen.
 • Vanuit de principe van zuiverheid, kom met schone kleren en lichaam naar de les.
 • Je probeert alle lessen bij te wonen om een maximum profijt te hebben van onze systematische aanpak. Alleen indien je aanwezig bent bij minstens 80 % der lessen van het onderwijs, kun je die succesvol afronden.
 • Indien jouw opleiding wegens te weinig aanmeldingen niet doorgaat, krijg je bericht en jouw (inschrijf)geld wordt teruggestort.
 • Na inschrijving is je financiële verplichting het volledige schoolgeld van een opleiding, dat je eenmalig, in termijnen (vooraf af te spreken) of maandelijks betaald. Mocht je eventueel vóórtijdig een opleiding beëindigen, dan ben je dus toch de rest van het lesgeld verschuldigd.
 • De prijs van de lessen is zo laag mogelijk gehouden om iedereen in de gelegenheid te stellen deel te nemen. Als je echter meer wilt betalen dan is dat welkom.
 • Bij afwezigheid, of wanneer je later begint dan vermeld, dien je toch de voornoemde gelden van de gemiste lessen te voldoen.
 • Tijdens de schoolvakanties in de herfst, kerst en voorjaar is er geen les volgens ons lesrooster, behoudens tegenbericht of anderszins overeengekomen.
 • De betaling van het inschrijfgeld moet worden voldaan voor de eerste les (voor de wekelijkse opleiding voor september), of uiterlijk per de eerste van de maand waarin de opleiding start.
  Het lesgeld van de overige maandblokken moet worden voldaan per de eerste van de maand.
  Betaling elektronisch door middel van een automatisch incasso op bankrekening nummer: NL85 INGB 0004 7927 15
  t.n.v. Stichting Raja Yoga Energieontwikkeling te Utrecht
  onder vermelding van: Inschrijfgeld [BO/VO/GO/DKY/KY/JY/OY], of lesgeld [BO/VO/GO/DKY/KY/JY/OY] oct, …

Previous page: Betalingswijze
Volgende pagina: Docent