Energieontwikkeling

De acht stappen van Raja Yoga: Yoga is een van de zes orthodoxe systemen van de Indiase filosofie. Het eerste boek waarin de theorie van Yoga systematisch behandeld wordt, is het klassieke werk Yoga Sutra’s van Patanjali, dat uit 185 aforismen (korte, essentiele en betekenisvolle zin) bestaat.

‘Yoga’ kan het best vertaald worden als verbinding, vereniging of omvatten. Dit geeft het doel van Yoga aan, namelijk de werkelijke vereniging van ons individuele zelf met het Goddelijke Zelf. De hulpmiddelen om dit doel te bereiken noemt Patanjali de acht leden of stadia van Yoga.

Deze zijn als volgt:

  1. Morele principes (Yama) zijn geweldloosheid, waarachtigheid, eerlijkheid, kuisheid, en ongehechtheid. Deze principes pas je dagelijks toe als geweld, leugen, diefstal, onkuisheid en hebzucht zich voordoet in je of je omgeving. Door deze principieel niet te accepteren krijg je meer ‘bedenk’tijd om je ‘uitgangs’positie te bepalen.
  2. Morele idealen (Niyama) zijn zuiverheid, tevredenheid, soberheid, zelfstudie en overgave aan de Allerhoogste. Deze idealen leid je verder in je innerlijke zuiveringsproces.
  3. Lichaamshoudingen (Asana): De fysieke houdingen houden het lichaam sterk, soepel en gezond. En niet als doel op zich zelf, maar te voelen in welke toestand energie in je zich bevindt en hoe het door je energielichaam heen stroomt.
  4. Energiebeheersing (Pranayama). Door de grotere rust en kracht verkregen in de voorgaande stappen, krijg je nu de mogelijkheid om de energie te beheersen en je vitaliteit en weerbaarheid sterk te vergroten.
  5. Energieterugtrekking (Pratyahara). Doordat je zintuigen en motoriek steeds gevoeliger wordt is het nodig om de energie terug trekken om je emotionele en mentale rust te behouden.
  6. Concentratie (Dharana). Door concentratie van je aandacht op een enkel gekozen object verhoog je mentale kracht.
  7. Meditatie (Dhyana). Door het ontbreken van stoornissen in je concentratie heb je meditatie bereikt. Ook wel eenpuntige gerichtheid van je aandacht genoemd.
  8. Contemplatie (Samadhi). In deze stap verkrijg je kennis, geluk en vreugde, samen met het ontwaken van paranormale vermogens, door de beheersing van het bovenbewustzijn.

Deze acht stappen is een zelfstudie methode die concreet leiden tot een krachtige ontwikkeling van ons energetische zelfbewustzijn. Liefhebbers van deze methode noemen deze koninklijke weg naar vereniging Raja Yoga of Koninklijke Yoga.

De gevolgen van deze hoogstaande Yoga had ik zelfs niet kunnen voorzien of erover denken. Het besluit is aan jou. Kom, doe mee, en ontdek zelf hoe magnifiek en schitterend mooi Yoga wel is.


Previous page: Energiehuishouding
Volgende pagina: Energieopbouw