Docent Kinder Yoga opleiding

Deze opleiding is toegankelijk voor (aankomende) Yogadocenten en Meesters, die de Raja Yoga Basisopleiding gevolgd hebben. Het is een gedegen Kinder Yoga opleiding gebaseerd op Raja Yoga. 
Voor Yoga beoefenaars die met het kind te maken hebben in de ruimste zin van het woord. En dat kind zit in ieder van ons. Bagage uit ons kindertijd remt onze persoonlijkheid. Indrukken (vervuiling) uit de kindertijd doet ons vaak vergeten, waarvoor we op aarde kwamen.
Door de verbinding met de oorsprong, de geestelijke wereld leeft het kleine kind in het totaal, in begrippen en niet in woorden. Het kind leert zich te verbinden met de stoffelijke wereld. Zodra het IK zegt, begint het zelfgevoel zich te vormen en raakt het de verbinding met de oorsprong gedeeltelijk kwijt. Het kleine kind bootst jou na en wordt gevormd door wat JIJ BENT.

Toelatingseis

De Basisopleiding of een gelijkwaardige Basisopleiding.

Inhoud van de opleiding

 1. Verdiepen en verbreden van alle Yoga oefeningen toepasbaar voor het Kind.
 2. Helen van het kind in jezelf, de wonden helen van onze kindertijd.
 3. Inzicht krijgen in de lichamelijke, mentale en psychosociale processen van het kind vanuit de Yoga psychologie en filosofie.
 4. Het naar buiten brengen, ervaren en loslaten van iets wat je belemmerde en daardoor krijg je meer inzicht in je zelf. (Wat is je zelfbeeld ?) 

"Als je iets wil leren, lees erover."

Het lesboek wat hoort bij de opleiding wordt door de Stichting verstrekt en is bij het lesgeld inbegrepen.
Het lesboek wat we gebruiken is gebaseerd op het holistische principe, het denken in gehelen en op het 8 stappenplan van de Yoga Sutra's van Patanjali aangepast aan het kind. Het totale beeld dus.
Voor naslag werk en praktische hulp is het wijs om het boek Yoga Dipika (B.K.S. Iyvengar) aan te schaffen.

Wat kan je met deze opleiding?

"Als je iets meester wil worden, geef er dan les in"

Het creëren van je eigen mogelijkheden door:

 • Lesgeven b.v. eigen cursussen opzetten
 • Ook in scholen, ziekenhuizen, dat hangt van je achtergrond, je ondergrond af: Is dit dans, drama, psychologie ------ verbinden hiermee.
 • Workshops geven voor scholen. Stichting Raja Yoga Energieontwikkeling tracht Yoga ook in scholen te integreren.
 • Bedrijven personeelsfeest, b.v. onder het noemer ter verbetering van de samenwerking onder personeel enz.

Inhoud van de lessen

Er zijn 13 maandelijkse lessen tussen 10:30 en 16:30 (incl. een lunchpauze van een half uur). In de ochtend theorie/praktijk en in de middag wordt er een voorbeeldles gegeven.
De leeftijden variëren zo snel, doordat de kinderen niet meer in de groepen zijn in te delen, die men al jarenlang hanteert. Wij hanteren 3 leeftijdsgroepen, maar het hangt mede van het kind/de jongere af: 1) 5/6 tot en met 9/10 jaar, 2) 10/11 tot en met 12/13 jaar, en 3) 13/14 tot 17/18.

Er wordt van je verwacht dat je aan alle lessen deelneemt (alleen bij hoge uitzondering kan een les gemist worden). Elke les is belangrijk, doordat ze een geheel vormen. Als je dus een les mist, mis je een stukje van het geheel, Elke maand krijg je een opdracht, die je uitvoert. Je bent dus echt een heel jaar bezig, die tijd heb je ook nodig, omdat pas halverwege de opleiding en soms nog later, het thema van je scriptie duidelijk wordt.

Examen

Het schrijven van je scriptie, (kind en yoga). Het onderwerp is naar eigen keuze en het geven van een yogales aan kinderen (praktische toets).

"Als je iets wilt begrijpen, schrijf erover."

Een diploma ontvang je:

 • als de opdrachten juist zijn uitgewerkt
 • als in de scriptie relatie yoga en kind duidelijk naar voren komt
 • als de praktische toets, dus lesgeven aan kinderen/jongeren juist is uitgevoerd
 • als in de scriptie duidelijk JOUW inzicht over het gekozen onderwerp naar voren komt
 • als je ALLE lessen aanwezig bent geweest

Kosten

De opleiding kost totaal Euro 1200,-, en bestaat uit inschrijfgeld van Euro 160,-  (kosten voor het lesboek en een persoonlijk verdiepingsgesprek) en daarna maandelijks Euro 80,-  (13 keer).
Hierbij betaal je voor aanvang het inschrijfgeld, en daarna maandelijks telkens per de eerste van de maand. Ook kan je zelf bepalen in hoeveel termijnen je gaat betalen.
De wijze van betaling van het lesgeld is te vinden bij Betalingswijze, onder vermelding van DO (Docent Kinder Yoga opleiding), lesmaand en je naam.


Previous page: Meestersopleiding
Volgende pagina: Inschrijfformulier