Betalingswijze

Bij reguliere wekelijkse lessen van iedere opleiding geldt het volgende:

 • Een Yoga les duurt 3 uur en de eerste maand van vier lessen is het inschrijfgeld.
 • De betaling van het inschrijfgeld moet worden voldaan voor de eerste les en uiterlijk per de eerste van de maand september. Het inschrijfgeld dient betaald te worden en wordt niet geretourneerd bij afmelding.
 • Het lesgeld van de overige maanden (per 4 lessen) moet worden voldaan voor of per de eerste van de volgende maand.
 • Omdat er 40 lessen zijn in een Yoga schooljaar en je betaalt per 4 lessen per maand, loopt de betaling van het schoolgeld over 10 maanden - van september in het huidige jaar tot en met juni van het volgende jaar.
 • Mocht je tijdens het Yoga schooljaar willen stoppen dan betaal je voor het hele schooljaar volledig het lesgeld af of maandelijks tot en met de laatste maand in juni.

In gevallen met een versneld en persoonlijk - op maat gemaakt - lesrooster voor een opleiding geldt:

 • Een Yoga les duurt 3 uur en de eerste vier lessen is het inschrijfgeld.
 • De betaling van het inschrijfgeld moet worden voldaan voor de eerste overeengekomen les. Het inschrijfgeld dient betaald te worden en wordt niet geretourneerd bij afmelding.
 • Het overeengekomen lesgeld van de overige lessen (gelijk verdeeld over de maanden van de versnelde opleiding) moet worden voldaan voor of per de eerste van de volgende maand.
 • Omdat er 40 lessen zijn in een versneld doorlopen opleiding, betaal je een vast overeengekomen maandbedrag over alle specifiek overeengekomen maanden.
 • Mocht je tijdens de versnelde opleiding willen stoppen dan betaal je voor de hele opleiding volledig het lesgeld af of maandelijks tot en met de laatste overeengekomen maand.

Betaling elektronisch door middel van - door de leerling op te stellen - automatisch incasso op:

 • Rekeningnummer NL85 INGB 0004 7927 15
 • t.n.v. Stichting Raja Yoga Energieontwikkeling te Utrecht.
 • Dit onder vermelding van: Inschrijfgeld [BO/DO/MO/DKO/KY/JY/OY], of lesgeld [BO/DO/MO/DKO/KY/JY/OY],oct nov etc. Schrijf ook de voornaam van je zelf of die van jouw kind(eren). Voorbeeld: Lesgeld BO Sept Maria.

Previous page: Lesdata
Volgende pagina: Praktische wenken bij les