Aanleiding en doel

De praktijk van onze professionele trainingen bestaat uit lichaam activiteit, zelf observering en onderzoekend onderwijs van Raja Yoga toegepast op de huidige tijdgeest en aangepast aan de moderne wereldburger, globalisering en individualisering.

  • De profesionele trainingen zijn intuitief, individueel en interactief op jouw tempo en wijze.
  • De lessen zijn allemaal in groepsverband (kleine groepen tussen 6-9 mensen).
  • Indien je privé onderwijs wenst, dan is dit mogelijk in zowel particulier als professioneel verband.

Als je onze opleidingen voltooid hebt, ben je in staat om de verkregen vaardigheden, kennis, en inzicht toe te passen. Je wordt meester van de verschillende energie soorten in je dagelijks leven en werk.

Als je dat kan en je uitleg bij familie, vrienden en kennissen valt in goede aarde, dan ontspruit misschien de behoefte om als docent les te geven. Dat is, als je je zelf daartoe geroepen voelt, zoals bij ons het geval was.

Maar daar zullen we niet op vooruit lopen want dat gaat als vanzelf en spelenderwijs als de tijd daarvoor rijp is. Het onderwijs is in ieder geval opgezet als een opleiding, waarin je meester wordt van de aangeboden stof, volgens de integrale richtlijnen die door onze leraren zijn aangedragen, en die volledig gebaseerd is op onze eigen doorleefde ervaring en theorie van de methode van Patanjali.

Aanleiding - een beetje geschiedenis

Yoga is vanuit het Oosten naar het Westen gekomen in de eerste helft van de 20ste eeuw.We zijn nu een eeuw verder en de totaliteit van Yoga wordt in fases opgenomen in de Westerse maatschappij:

in het begin ging het om fysieke oefeningen (1ste Generatie/1G Yoga), vervolgens om fysiek-energetisch oefeningen (2de Generatie/2G Yoga). Daarna kwamen ook de ontspanning en meditatie oefeningen aan bod (3de generatie/3G Yoga). De laatste fase waarin we nu zijn is het gebruiken van contemplatieve methoden om je gedachten te schouwen en los te laten (4de Generatie/4G Yoga). Mogelijk dat in toekomstige generaties Yoga naar andere vormen zich zal evolueren.

Geboren worden in het Westen is in het algemeen gericht op een opvoeding, onderwijs en opleiding om te overleven in en genieten van het materiele, lichamelijke en uiterlijke leven. Fysieke gezondheid, welvaart en luxe zijn daar belangrijke drijfveren.

Het Oosten is daarentegen meer gericht op het immateriele, spirituele en innerlijke leven. Geestelijke gezondheid, innerlijke welzijn en "meer is minder" zijn daar de algemene beweegredenen.

In Raja Yoga combineren we de Westerse en Oosterse levens- en denkwijze tot een samenhangend, integrerende en praktisch geheel. In geleidelijke stappen integreren we alle stappen tot een 5G Yoga oftewel 5de Generatie Yoga, die alle voorgaande stappen omvat en nog meer!

Jouw aanleiding

Wat je aanleiding (1G - lichamelijk, 2G - energetisch, 3G - Gedachte, en/of 4G - Gevoel) dan ook is om Yoga te doen, je zal uitgenodigd worden om je aanleiding van uit je zelf te uiten en formuleren. Door het te schrijven en vertellen krijg je mogelijkheid om het verleden op een rijtje te zetten en erover te reflecteren en bezinnen. 

Directe reden

In het heden sta je met beide benen op de aarde in het leven en wil je vanuit een direkte beweegreden Yoga oppakken om dat wat je energetisch ervaart op te lossen: ongemak, onrust, onvrede, ongevoeligheid, onbegrip en onmacht.

Deze problemen maken je leven zwaar, moe, suf, depressief en pijnlijk, En je wens is om ze op te pakken en je daarvan te bevrijden na gevoel en inzicht in de oorzaken van belemmeringen in je huidige situatie, omstandigheden, leeftijd en positie van het leven.

Persoonlijke doelen

Door duidelijk de aanleiding (zaken die je ervaren hebt vanuit het verleden) te bezien en de direkte beweegredenen (aktieve problemen die je nu ervaart) te overzien, kan je voor de toekomst werken aan specifieke doelen, die je je zelf stelt om bewust op te pakken.

Alle doelen en problemen in elke levensfase van Kinderen, Jongeren, Volwassenen en Ouderen komen aan bod om het te bezien, overzien en doorzien.
Inzicht in de energiehuishouding in de verschillende uiterlijke en innerlijke energielichamen leidt tot meer zelfstandigheid, onafhankelijkheid, gezondheid, humor, kracht en liefde in je ontmoetingen, opdrachten en onderzoek van de levensenergie.


Previous page: Yoga Opleidingen
Volgende pagina: Overzicht Yoga Opleidingen