Kinderen vanaf 5/6 jaar

Kindertijd wil zeggen : speeltijd.

Een kind ontwikkelt in het spel het vermogen zich handelend, voelend en denkend met de wereld te verbinden. Yoga is een ontdekkingsreis, waarin het kind zichzelf ontwikkelt om te komen tot evenwicht in z'n totaliteit. Plezier maken neemt een belangrijke plaats in.
Yoga is ontwikkeling, verbinding, vereniging met alles binnen en buiten jezelf. Ieder kind doet wat hij/zij kan. Zo is yoga geschikt voor alle kinderen.
Het allerbelangrijkste is, dat de kinderen zichzelf mogen zijn, er is geen competitie, er hoeft niet gepresteerd te worden, dat wordt in de maatschappij al te vaak van ze gevraagd. Ze krijgen liefdevolle ondersteuning en erkenning voor wie ze zijn. Ieder kind is uniek en heeft zijn/haar kwaliteiten.

Inhoud van de lessen

Het lesthema wat speelt, wordt op een intuïtieve manier uitgebeeld. Het thema kan van alles zijn. B.v. een verhaal, een element, een zintuig, een yantra, een emotie, een voorwerp, yama of niyama enz.
Een Yoga les bestaat uit verschillende onderdelen volgens de methode van het 8-voudige pad van de Yoga Sutra's van Patanjali aangepast aan de behoeften van het kind.

Staan-, zit-, lig-, innerlijke- en ontspanningsoefeningen, voor de kleinsten verwerkt in het spel.
Loslaten van fysieke, emotionele en mentale spanning.
Spannen en ontspannen, dynamiek en rust.
Expressie oefeningen, uiting geven aan wie we zijn.
Ademhalingsoefeningen, ondersteunend en zuiverend, want met de ademhaling van kinderen mag niet worden geknoeid.

Meditatieve ontspanning.
Door de momenten van rust en door visualisaties leren we te concentreren en mediteren. Het bevordert concentratie en ontwikkelt creativiteit.

Doelstellingen Kinder Yoga

  1. Liefde
  2. Geduld
  3. Begrip

1. Vriendelijk zijn tegenover elkaar, deze vorm van liefde is gebaseerd op een besef van de mogelijkheden, welke in het kind zelf als individu besloten liggen. Vrij zijn van vooroordeel en rassentegenstellingen op een werkelijk gevoel van mededogen. Een medogende houding zal haar oorsprong vinden in:

  • erkenning van de moeizaamheid van het dagelijks bestaan
  • in gevoel voor het spontane reageren van het kind
  • in de overtuiging dat liefde altijd het beste in ons wakker roept

2. De eerste beginselen leren van verantwoordelijkheidsbesef, wat reeds in het geestelijke kind kan worden aangetroffen. Leren plichten te aanvaarden en medeverantwoordelijk te zijn.

3. Een verklaring geven waarom. Het kind zal daarop reageren, want kinderen denken meer na dan men aanneemt. Het kind reageert op onrechtvaardigheid, welke haar oorsprong vindt in onbegrip. Volwassenen zijn geneigd de kinderen onnodig besef van overtredingen bij te brengen. Dit zijn bijkomstigheden en moet door de vingers gezien worden. Waar het om draait is de werkelijke verkeerde dingen, zoals:

  • inbreuk maken op de rechten van anderen
  • individuele wensen voorop stellen ten koste van de groep
  • verkeerde voorbeeld van de ouders

Een kind is geneigd anti-sociaal te worden als het geen begrip ontvangt of de omstandigheden hem/haar boven het hoofd groeien.

Betaling kinderen en jongeren

Het lesgeld bedraagt €32 per 4 lessen van een uur. Het eerste maandblok van vier lesblokken is het inschrijfgeld. De betaling van het inschrijfgeld te voldoen voor de eerste les. Dit bedrag wordt niet geretourneerd bij later afzien van deelname. Pas na ontvangst van dit bedrag wordt de inschrijving van kracht.
Het lesgeld van de overige maandblokken te voldoen telkens per de eerste van de maand. Betaling d.m.v. automatische overschrijving. Bij een eventuele voortijdige beëindiging van de opleiding betaal je voor de hele maand waarin je stopt.
De wijze van betaling van het lesgeld is te vinden onder Betalingswijze, onder vermelding van KY (Kinder Yoga), lesmaand en de naam van kind(eren).


Previous page: Kinderen
Volgende pagina: Jongeren vanaf 12/13 jaar