Ouderen

 Yoga is niet prestatiegericht en daardoor geschikt voor jong en oud.

In de lessen zijn de houdingen aangepast aan de deelnemers. We gebruiken stoel, muur, mat en kussen als steun bij de oefeningen. Niet alleen als steun, op een stoel kunnen heel wat oefeningen worden uitgevoerd. Een ieder doet wat hij/zij kan. Zo is yoga geschikt voor iedereen.

 Bij ouderenyoga ligt het accent meer op fysiek, sociaal en geestelijk welzijn.

  • Fysiek WEL ZIJN is niet alleen bewegen, maar ook rust. Doen wat het lichaam vraagt, de grenzen leren kennen, daardoor behoud van kracht en energie, maar ook keuzes maken in de mogelijkheden. Luisteren naar lichaam, adem-haling en geest.
  • Sociaal WEL ZIJN is zich betrokken voelen, op je gemak voelen en streven naar verbetering.
  • Geestelijk WEL ZIJN is het accepteren zoals het NU is, het accepteren van emoties en gedachten, door geleide meditatie verminderen deze, komen in evenwicht en daardoor kunnen we even onze beperkingen loslaten.


Ook in de geneeskunde vindt men tegenwoordig rapporten waaruit blijkt dat yoga bevorderlijk is voor de oudere. O.a door het krijgen van soepelere spieren vermindert de pijn b.v. bij artrose. Bij hoge bloeddruk zijn wel aangepaste oefeningen nodig en door bekkenoefeningen verminderd urineverlies.

De les bestaat uit:
20 min. Warming up
20 min. Aangepaste Hatha Yoga oefeningen
10 min. Ademhalings- en ontspanningsoefeningen
10 min. Geleide visualisatie en meditatie
Als afsluiting voor het sociaal welzijn: thee drinken.

Betaling Ouderen

Het lesgeld bedraagt €32 per 4 lessen in een maand. Het eerste maandblok van vier lesblokken is het inschrijfgeld. De betaling van het inschrijfgeld te voldoen voor de eerste les. Dit bedrag wordt niet geretourneerd bij later afzien van deelname. Pas na ontvangst van dit bedrag wordt de inschrijving van kracht.

Het lesgeld van de overige maandblokken te voldoen telkens per de eerste van de maand. Betaling d.m.v. automatische overschrijving. Bij een eventuele voortijdige beëindiging van de opleiding betaal je voor de hele maand waarin je stopt. De wijze van betaling van het lesgeld is te vinden onder Betalingswijze, onder vermelding van OY (Ouderen Yoga), lesmaand en je naam.


Previous page: Jongeren vanaf 12/13 jaar
Volgende pagina: Inschrijfformulier