Yoga is niet het verleden (her)scheppen, maar nodigt je uit jouw idee van b.v. rechtvaardigheid, eerlijkheid, tolerantie te onderzoeken. Gewetensvragen, waar je tot nu toe niet aan toegekomen bent. Immers als kind ben je bezig met de opbouw van je lichaam, daarna de opbouw van je levenskrachten (etherisch lichaam). De zorg voor de ontwikkeling van je eigen IK, een unieke zelfstandige persoonlijkheid te worden, wordt nu langzamerhand jouw verantwoordelijkheid. Maar tegelijkertijd heb je te maken met de mensen om je heen, die je opvoeding bepalen. Als kind voel je die onvrijheid, je zit vol met invloeden van buitenaf.

Maar men kan alleen maar verder met iets wat men zelf heeft verworven. Dat roept op tot loslaten en reiken naar de toekomst. Het leven verlangt vooruit te gaan.
Mislukking bestaat niet, alleen inspanning. Goed of fout bestaat niet, alleen "wat werkt" en "wat werkt niet", afhankelijk van wat je probeert te bereiken of doen.
Met straf stop je het gedrag, straf draagt niets bij aan verandering van gedrag.

Het bewust worden door vragen te stellen en te filosoferen b.v. Over de yama's en niyama's is een keuze. En keuze is een proces, waardoor jij je ontwikkelt en je uiteindelijk zult ervaren Wie Je Werkelijk Bent.

Raja yoga methode van het 8-voudige pad van de Yoga Sutra’s van Patanjali.

 1. Yama – morele principes/weigeringen
 2. Niyama – morele idealen/voorschriften
 3. Asana – houdingen/oefeningen
 4. Pranayama – energiebeheersing
 5. Pratyahara – beheersing van de zintuigen
 6. Dharana – concentratie
 7. Dhyana – meditatie
 8. Samhadi – contemplatie

Opbouw van de lessen

 1. Theorie thema, filosoferen en ruimte voor vragen - 15 min.
 2. Asana's, mudra's, energieoefeningen - 60 min.
 3. Ontspanning, visualisatie, concentratie, meditatie - 15 min.

Door de al of niet spelende fysieke-en emotionele veranderingen worden de asana's (houdingen of oefeningen) in samenwerking met de ademhaling dynamisch uitgevoerd.

Betaling kinderen en jongeren

Het lesgeld bedraagt €32 per 4 lessen van een uur. Het eerste maandblok van vier lesblokken is het inschrijfgeld. De betaling van het inschrijfgeld te voldoen voor de eerste les. Dit bedrag wordt niet geretourneerd bij later afzien van deelname. Pas na ontvangst van dit bedrag wordt de inschrijving van kracht.

Het lesgeld van de overige maandblokken te voldoen telkens per de eerste van de maand. Betaling d.m.v. automatische overschrijving. Bij een eventuele voortijdige beëindiging van de opleiding betaal je voor de hele maand waarin je stopt.
De wijze van betaling van het lesgeld is te vinden onder Betalingswijze, onder vermelding van JY (Jongeren Yoga), lesmaand en de naam van kind(eren).