Energie-huis-houding

Beweeg u zelf …       Balanceer standvastig en zacht uw krachtige energie
Werk aan u zelf …     Handel vrij en blij met uw actieve energie
Heb u zelf lief …        Hou met ziel en zaligheid van uw hartverwarmende energie
Ken u zelf …              Begrijp bewust en volledig uw intelligente energie

De veranderingen in ons leven, de maatschappij, de wereld en de natuur werken in op onze energiehuishouding. Dit merk je als volgt op:

Deze signalen van je lichaam roepen stuk voor stuk: “Luister naar me. Mijn energie raakt op, verstoord, opgehoopt, uit balans, maakt overuren, en/of maakt stuk”. Zij vragen om goed begrip en bewust gebruik van de eigen aanwezige energie. Dit om te voorkomen dat deze tekorten, ophopingen of overactiviteit aan energie ons leven negatief gaan beïnvloeden.

Het is van belang om vanuit innerlijke rust, stilte en kalmte waar te nemen dat kracht, blijheid en zachtheid zorgen voor een uitgebalanceerde ontwikkeling van uw energiehuishouding. Dit houdt in:

  1. uitgebalanceerd betekent “de samenstellende delen zo ordenen dat een harmonieus, evenwichtig geheel ontstaat” ... de delen zijn onze verschillende energielichamen (sharira) in deze.
    In Yoga is alles energie en ons wezen bestaat uit in een bezielde waarnemer met een lichtend en stralend energieveld in verschillende energielichamen en -centra. Ken je die? In Yoga gaat het om ordening en verbindingen leggen in, door en tussen deze lichamen en -centra.
  2. uitgebalanceerd betekent ook "het zwaartepunt zodanig leggen dat de juiste evenwichtsverhoudingen ontstaan". In dit geval gaat het om het energetisch zwaartepunt in ieder lichaam in balans te brengen waardoor het soepel, simpel, spontaan wordt om bewust te zijn van de stroming van energie in dat lichaam.
  3. Ontwikkeling betekent iets dat in tijd en ruimte ingewikkeld is geraakt (door de onwetende ego) te ontdoen van zijn ik (ont–ik –keling), dan gaat het van zelf weer groeien en bloeien.
  4. energiehuishouding ofwel energie-huis-houding ... is een 3-in-1 woord:

1. energie is en huist alom(tegenwoordig), in sanskriet Prana, dat alles en iedereen in het universum bezielt, belevendigt en bekrachtigt: van steen, plant, dier en mens op aarde via goden, planeten en zonnestelsels, tot en met kosmos.

2. huis is het symbool van het geheel van al onze verschillende energielichamen dat de ziel gebruikt als zijn werktuig en voertuig.

3.houding is het symbool van een handeling in een energielichaam zoals voor asana (fysieke houding), of vrtti (mentale houding), of samskara (persoonlijke instelling), of vasana (intuïtieve visie) want houding betekent "wijze van handelen en optreden, manier van handelen" van dat lichaam met als synoniem: gedrag, opstelling (in een energielichaam)

Samenvattend: bezielende energie, die stroomt door en bekrachtigt onze energielichamen, leidt tot een bepaalde toestand van zijn in onze energiehuishouding!
Is dit moeilijk? Nee, dit wordt praktisch toegepast op onze werkbare en (t)huis leven, eenvoudig uitgelegd en beoefend.

En als we de samenstellende energielichaamsdelen zo ordenen dat een harmonieuze, evenwichtige toestand in het geheel ontstaat ... dan krijg je een uitgebalanceerde energiehuishouding. Simpel, he.

Wat een droge woorden allemaal? Ach, kijk er door heen, kom samen oefenen dan voel en ervaar je uit eigen ondervinding hoe prachtig Yoga is en wat er mogelijk is.

De Raja Yoga oefeningen die we geven zijn naast de fysieke oefeningen ook energie, visualisatie en meditatie oefeningen gebaseerd op de theorie en praktijk van de Yoga filosofie. De oefeningen zijn zacht maar krachtig voor het lichaam waardoor je innerlijke rust, energie en ontspanning toeneemt. Hierdoor wordt je leniger, licht(voetig)er en krachtiger waardoor je uithoudingsvermogen en concentratie toeneemt en je gemakkelijker (mentale) spanning en (werk)druk aan kan.

Het onderwijs is gebaseerd op de oude traditie van de wijzen, die Yoga onderwezen vanuit een praktische, individuele en innerlijke beleving. Hierbij worden klassieke sanskriet werken gebruikt om de praktijk te ondersteunen. Het is oefenen om te beseffen dat:

In dit besef merk je op dat de oefeningen alles te maken hebben met energie beheersen en terugtrekken totdat je geconcentreerd stil zit te werken aan één ding vanuit een nulhouding, blanco, leeg, levend en liefdevol. Je werkt aan je zelfontwikkeling, je gezondheid gaat vooruit, en je voelt je steeds beter in je leven met al zijn ups en downs.